मास्क बी

  • Mask B

    मास्क बी

    १. नेबुलाइजर मास्कले सास फेर्ने अक्सिजन ग्यासलाई फोक्सोमा भण्डारण ट्या tank्कीबाट सार्न एक विधि प्रदान गर्दछ।

    २. नेबुलाइजर मास्क मास्क, अक्सिजन ट्युबिंग, अक्सिजन जडान टिप, र नेबुलाइजर जारबाट बनेको छ।

    O. अक्सीजन मास्क अध्यारो, सुख्खा र सफा अवस्थामा भण्डार गर्नुहोस्।