सक्सन डब्बा

  • Suction Canister

    सक्सन क्यान्टर

    पुन: प्रयोज्य क्यानिटरहरूलाई प्रतिस्थापन एकदम कम नै चाहिन्छ, किनकि ती अत्यन्त टिकाऊ हुन्। सक्सन क्यानिटरहरू +/- 100ML को शुद्धताका साथ मापन उपकरणहरूको रूपमा प्रमाणित हुन्छन्। क्यानिस्टरहरू भित्ता, रेल समर्थन वा ट्रालीमा चढ्ने कोष्ठकभित्रै सुसज्जित छन्। क्यान्टरहरूले भ्याकुम ट्युबिंगका लागि पुन: प्रयोज्य कोण जडानहरू समावेश गर्दछ।