ट्र्याकोस्टोमी मास्क

  • Tracheostomy Mask

    ट्र्याकोस्टोमी मास्क

    ट्रेकीओस्टोमी भनेको घाँटीको छालाबाट एक सानो प्वाल खोल्ने विन्डपिप (श्वासनलिका) हो। एउटा सानो प्लास्टिक ट्यूब, जसलाई ट्रेकीओस्टोमी ट्यूब वा ट्राच ट्यूब भनिन्छ, यो खोलिने मार्फत श्वासनलिकामा राखिन्छ जसमा हावा मार्ग खुला राख्न मद्दत गर्न सकिन्छ। एक व्यक्तिले यस ट्यूब मार्फत सीधा सास लिन्छ, मुख र नाकको सट्टा।